Maak kennis met de leden van Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Harald Zegers, Voorzitter 

“Mijn inzet voor de Participatieraad? Ik geloof in een werkelijke omwenteling van het sociaal domein. Een verandering van wie bepaalt wat er nodig is. Van de systeemwereld, naar de wereld waarin degenen leven om wie het echt gaat. Niet eerder lag hier de regie, terwijl het draait om onze inwoners.
Ik wil bereiken dat betrokken inwoners die wakker liggen van ‘hun situatie’, zelf meedenken en -beslissen. Vanuit deze gedeelde regie voelen zij zich verantwoordelijk. Zo worden ze niet alleen ‘eigenaar’ van de kwestie, maar ook van de oplossing.”

Irene Lambour, lid van de werkgroep Participatie en WMO

“Alle burgers van Goirle en Riel moeten mee kunnen doen!  Iedereen op zijn/ haar eigen wijze. De meesten kunnen dat heel goed zelf regelen, terwijl anderen daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Ik wil positief kritisch meedenken hoe die steun het beste vorm kan krijgen.”

Gerrit Gianotten, lid van de werkgroep Participatie en WMO

“Ik wil mij inzetten voor goede en toegankelijke ondersteuning voor alle volwassenen en jeugdigen die een steuntje in de rug nodig hebben. De juiste dingen doen en deze goed doen vanuit een goed zicht op de problematiek – en – het perspectief van de burger, is daarbij mijn eerste ambitie. Met een constructief kritische houding wil hieraan mijn bijdrage leveren.”

Rebecca van Trier, lid van de werkgroep Participatie en WMO

Door te werken heb je interactie met je medemens. Deze sociale verbinding is heel belangrijk. Je kunt je ei kwijt, hoort erbij en leert van situaties en mensen in je omgeving. Dat gevoel van erbij horen en ertoe doen dat is waarvoor ik sta. Werk is dus van grote waarde voor de persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook zijn of haar omgeving, gezin en familie ervaart deze impact. In mijn rol als lid van de participatieraad hoop ik dat inwoners ons weten te vinden en wij hun, en dat we samen ons geluid kunnen laten weerklinken in de Gemeente.

Ria de Jong, lid van de werkgroep Participatie en WMO

Ook in de gemeente Goirle is er een grote groep inwoners die belemmeringen ondervindt bij deelname aan de samenleving. Ik wil me inzetten om de ondersteuning van hen zo optimaal mogelijk te laten verlopen; en hun belangen behartigen bij advisering van de Participatieraad aan de gemeente.
Zodat iedereen, jong en oud, volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Barbara Vermeij, lid van de werkgroep Jeugd en WMO

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere aansluiting tussen wetgeving, uitvoering, communicatie en de burger die het nodig heeft. Daarbij is het uitgangspunt steeds een goed evenwicht te bereiken tussen wat iemand zelf kan en waar er noodzakelijk hulp moet komen. Iedereen telt mee, maar dat zullen we wel samen moeten doen.

Kitty Kolen-Megens, lid van de werkgroep Jeugd en WMO

Problemen, lastige situaties horen bij het leven en gelukkig vinden mensen zelf hun weg meestal om daar mee om te gaan. Als dat, voor even of langere tijd, niet lukt kijken we nog altijd meer naar het probleem als naar wat mensen wel te bieden hebben. Ik vind het belangrijk dat daar een omslag in gemaakt wordt, in denken én in doen, en om aan te sluiten bij hoe mensen zelf hun leven ervaren. Mijn drijfveren liggen in het bijzonder op het gebied van jeugd. Ik wil een bijdrage leveren aan een goede inrichting van het sociale domein en een veilig opvoedklimaat in ons dorp, waarbij ook kwetsbaardere kinderen en jongeren adequate ondersteuning krijgen en kansen om hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Theo de Roij,
lid van de werkgroep Jeugd en WMO

“Ik wil bereiken dat jongeren en hun ouders/opvoeders in Goirle en Riel in een veilige omgeving kunnen opgroeien en wonen. Beleid gericht op preventie moet hiervoor worden ontwikkeld en mocht hulp of zorg nodig zijn dan hulp of zorg op maat”

Jos Groenendijk, lid van de werkgroep Jeugd en WMO

“Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig in de meeste situaties zonder grote problemen. Niet altijd gaat het zo vanzelf en dan is er ondersteuning of hulp nodig. Hoe dan ook, ik zal in de participatieraad mijn stem laten horen als het erom gaat kinderen en jeugdigen kansen te geven om zo volwaardig mogelijk deel te gaan uitmaken van onze samenleving” .

Stel uw vraag aan de Participatieraad Goirle

Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.