Maak kennis met de leden van Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Harald Zegers, Voorzitter 

“Mijn inzet voor de Participatieraad? Ik geloof in een werkelijke omwenteling van het sociaal domein. Een verandering van wie bepaalt wat er nodig is. Van de systeemwereld, naar de wereld waarin degenen leven om wie het echt gaat. Niet eerder lag hier de regie, terwijl het draait om onze inwoners.
Ik wil bereiken dat betrokken inwoners die wakker liggen van ‘hun situatie’, zelf meedenken en -beslissen. Vanuit deze gedeelde regie voelen zij zich verantwoordelijk. Zo worden ze niet alleen ‘eigenaar’ van de kwestie, maar ook van de oplossing.”

Marga van Dieten, lid van de werkgroep Participatie

“Ik wil me graag inzetten voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig te participeren in het maatschappelijk leven, uitgaande van de mogelijkheden, vaardigheden en wensen van elk individu. Ik maak me grote zorgen over de groeiende kloof in inkomen en ontwikkelingsmogelijkheden tussen de kansrijke en kansarme mensen in ons land. Vanuit die zorg en mijn betrokkenheid bij hen die ondersteuning nodig hebben en verdienen bij hun strijd voor een menswaardig en volwaardig bestaan, wil ik de manier waarop in onze gemeente de participatiewet ten uitvoering wordt gebracht, van dichtbij volgen en zo nodig proberen te beïnvloeden.”

Ria de Jong,
lid van de werkgroep Wmo

Ook in de gemeente Goirle is er een grote groep inwoners die belemmeringen ondervindt bij deelname aan de samenleving. Ik wil me inzetten om de ondersteuning van hen zo optimaal mogelijk te laten verlopen; en hun belangen behartigen bij advisering van de Participatieraad aan de gemeente.
Zodat iedereen, jong en oud, volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Gerrit Gianotten, lid van de werkgroep Participatie

“Ik wil mij inzetten voor goede en toegankelijke ondersteuning voor alle volwassenen en jeugdigen die een steuntje in de rug nodig hebben. De juiste dingen doen en deze goed doen vanuit een goed zicht op de problematiek – en – het perspectief van de burger, is daarbij mijn eerste ambitie. Met een constructief kritische houding wil hieraan mijn bijdrage leveren.”

Ine van den Berg-Michielsen, secretaris en lid van de werkgroep Wmo

“Het is belangrijk dat er, los van politieke, gemeentelijke of financiële belangen, gekeken wordt naar waar de burger, binnen het sociale domein, echt behoefte aan heeft. Door een positief kritische houding naar de gemeente en een luisterend oor naar alle belangengroepen hoop ik daar een bijdrage aan te leveren”.

Irene Lambour, lid van de werkgroep Participatie

“Alle burgers van Goirle en Riel moeten mee kunnen doen!  Iedereen op zijn/ haar eigen wijze. De meesten kunnen dat heel goed zelf regelen, terwijl anderen daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Ik wil positief kritisch meedenken hoe die steun het beste vorm kan krijgen.”

Mieke Mes, lid van de werkgroep Wmo

“Ik wil mij vooral inzetten voor de mantelzorgers en de vrijwilligers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. In gesprekken met mantelzorgers en belangenorganisaties wil ik hier steeds aandacht voor hebben”.

Theo de Roij, lid van de werkgroep Jeugd en Gezin

“Ik wil bereiken dat jongeren en hun ouders/opvoeders in Goirle en Riel in een veilige omgeving kunnen opgroeien en wonen. Beleid gericht op preventie moet hiervoor worden ontwikkeld en mocht hulp of zorg nodig zijn dan hulp of zorg op maat”

Magda Paulusse- van Hest, lid van de werkgroep Jeugd en Gezin

 

“Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik jongeren en hun ouders/opvoeders, wil helpen naar mogelijkheden van draag- en daadkracht, zodat zij zich kunnen ontwikkelingen naar een goede toekomst”.

Jos Groenendijk, lid van de werkgroep Jeugd en Gezin

 

“Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig in de meeste situaties zonder grote problemen. Niet altijd gaat het zo vanzelf en dan is er ondersteuning of hulp nodig. Hoe dan ook, ik zal in de participatieraad mijn stem laten horen als het erom gaat kinderen en jeugdigen kansen te geven om zo volwaardig mogelijk deel te gaan uitmaken van onze samenleving” .

Stel uw vraag aan de Participatieraad Goirle

Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.