Wat doet Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle wil een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering op het gebied van het Sociaal Domein door overleg met alle belangengroepen en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College. De Participatieraad Goirle vindt het van wezenlijk belang om goede contacten te onderhouden met alle geledingen van de Goirlese samenleving zodat de adviezen gestoeld zijn op de signalen die daaruit voortkomen. Ook hecht de Participatieraad Goirle aan een goede samenwerking met het College en de bij de uitvoering van de regelingen betrokken ambtenaren.

Stel uw vraag aan de Participatieraad Goirle

Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.